Wydawca:

Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki

ul. Stuart 6

08-500 Ryki

http://www.forr.org.pl

 

Opieka nad czasopismem: Samorządowa Sieć Badawcza

 

Redaktor Naczelny: dr Karol Dąbrowski (mail)