Skład redakcji tomu 3 za rok 2014:

 

Rada Naukowa:

Czesław Bieńkowski (Białoruś)

Bohdan Butkiewicz (Polska)

Anna Gołębiowska (Polska)

Adam Winiarz (Polska)

Andrzej Wrzyszcz (Polska)

 

Recenzenci:

Agnieszka Chabowska-Litka (Warszawa)

Rafał Dmowski (Siedlce)

Joanna Felczak (Radom)

Mariusz Maciejewski (Warszawa)

Piotr Mikołajczyk (Łódź)

Ewelina Mitręga (Lublin)

Piotr Szreniawski (Lublin)

Marian Szołucha (Warszawa)

Katarzyna Walkowiak (Poznań)

Alina Vogelsgang /Warzecha/ (Gliwice)

Agnieszka Żywicka (Lublin)

 

Redaktorzy tematyczni:

Zbigniew Adamowicz (nauki o polityce, polityka lokalna)

Antoni Chuchla (administracja publiczna, prawo administracyjne, samorząd terytorialny)

Anna Dąbrowska (administracja międzynarodowa, prawo międzynarodowe publiczne)

Tomasz Dąbrowski (spółdzielczość)

Piotr Janus (samorząd gospodarczy)

Martyna Jurzyk (oświata)

Krzysztof Księski (historia doktryn politycznych i prawnych, organizacje pozarządowe)

Paweł Marek Woroniecki (prawo finansowe i gospodarcze)

 

Redaktor statystyczny:

Aneta Pawłowska

 

Redaktor językowy:

Elżbieta Chudzik

 

Redaktor naczelny:

Karol Dąbrowski

 

Zastępca redaktora naczelnego:

Wojciech Chudzik

 

Współpraca redakcyjna:

Hubert Mielnik

Cały tom do pobrania bezpłatnie:

"Rocznik Samorządowy" 2014, t. 3, ISSN: 2300-2662
rocznik_samorzadowy_2014_tom_3.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB

Pojedyncze artykuły w pełnych wersjach do pobrania bezpłatnie:

Zyta Biegała, Zrównoważony rozwój akwakultury przyszłością sektora przetwórstwa rybnego, „Rocznik Samorządowy” 2014, t. 3, ISSN: 2300-2662, ss. 12-25.
1.Biegała, Zrównoważony rozwój, 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 638.5 KB

Zyta Biegała

 Sustainable development of aquaculture – alternative future of the fish processing industry

 Summary: Sea and marine resources affect the employment and economic growth of the EU. This source of food was safe to eat and is equated with a healthy lifestyle. The article discusses the need for sustainable development of aquaculture, as the future for the continued functioning of the fish processing industry. In the absence of adequate number of fish caught from the sea and the dangers of overfishing of marine resources, aquaculture is seen as an alternative to traditional fishing.

Key words: aquaculture, sustainable development

Karol Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Uwagi o spółdzielczości niemieckiej w I połowie XXI wieku, „Rocznik Samorządowy” 2014, t. 3, ISSN: 2300-2662, ss. 26-43.
2.DąbrowskiK, DąbrowskiT, Uwagi, 2014.pd
Adobe Acrobat Document 655.8 KB

Karol Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski

Remarks about the German Cooperatives in the First Half of the 21st Century

Summary: German cooperatives’ activity is regulated by the cooperatives law of 2006 (German Genossenschaftsgesetz). The original text of this law was written in 1889. There are various types of cooperatives which are running their activity in Germany, such as the ones known in Poland: housing cooperatives, production cooperatives, farming cooperatives (distillery, gardening, winemakers), craft’s cooperatives, food industry cooperatives, goods and services cooperatives, purchase and sales cooperatives, as well as less common, such as media cooperatives, independent professions (medical), forestry, aquatic and hunting cooperatives. Farming production cooperatives have maintained their position in the territory of the former GDR. Energetic cooperatives, specializing in renewable energy (biogas plants, photovoltaic, and wind farms) are novelty. The cooperatives are organized in regional and federal trade associations. Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) occupies a particularly significant position.

Key words: cooperative law, cooperatives

Krzysztof Księski, Państwo bezpieczeństwa osobistego w myśli Zygmunta Baumana, „Rocznik Samorządowy” 2014, t. 3, ISSN: 2300-2662, ss. 44-66.
3.Księski, Państwo bezpieczeństwa, 2014.
Adobe Acrobat Document 675.7 KB

Krzysztof Księski

State Security Personal Thoughts in Zygmunt Bauman

Summary: This article presents the concept of state personal safety created by Zygmunt Bauman. According to this concept of the modern state focuses its activities on ensuring the personal safety of its citizens, leaving in their efforts to ensure the safety of property. To justify the need for its existence, the state also increases fear among the citizens, which allows for the introduction of new solutions aimed at stepping up the security of individuals at the expense of their freedom.

Key words: safety, Zygmunt Bauman

Regina Pacanowska, Przeobrażenia administracji powiatowej w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej, „Rocznik Samorządowy” 2014, t. 3, ISSN: 2300-2662, ss. 67-92.
4.Pacanowska, Przeobrażenia, 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 712.5 KB

Regina Pacanowska

Transformation of the county administration in Greater Poland during the Second Republic

Summary: The period of the Second Republic in the functioning of administrative structures has brought a number of significant changes. However, despite several attempts taken not brought to full unification in the art. Particularly large differences concerned the areas of the former Prussian partition. These included, among others, another organization and scope of the tasks performed by the county government and the functioning of the provincial government. Element ordering the contents of the article have become factors affecting the functioning of the district administration. The first part highlights the process of polonization of administration and taking over communal property. In further highlighted the impact of legal, socio-economic and financial functioning of the district administration in Greater Poland and the problem of politicization, especially visible during the rule after 1926.

Key words: county administration in Second Polish Republic, polonization of polish administration after 1918, starosta powiatowy (head of county administration)

Marcin Zawada, Radio Poznańskie w latach 1927–1933. Pierwsze takie radio, „Rocznik Samorządowy” 2014, t. 3, ISSN: 2300-2662, ss. 93-112.
5.Zawada, Radio Poznańskie, 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 684.4 KB

Marcin Zawada

Radio Poznan 1927–1933. The innovation radio

Summary: Article touches the problem of the beginnings of Polish radio with an emphasis on Radio Poznan. This broadcaster was initiated many innovative solutions, becoming a forerunner of several areas of Polish Radio. The text refers beginnings of Poznan Radio, its development and decay of activity. The author seeks to answer the question: why so thriving radio station after six years of work ceased to exist?

Key words: broadcasting, Radio Poznan

Robert Zielonka, Demografia a rynek nieruchomości – determinanty wzrostu gospodarczego, „Rocznik Samorządowy” 2014, t. 3, ISSN: 2300-2662, ss. 113-121.
6.Zielonka, Demografia, 2014.pdf
Adobe Acrobat Document 633.9 KB

Robert Zielonka

Demography and real estate market – determinants of economic growth

Summary: The demographics and the relationship between it and the real estate market were shown as a necessary tool to stimulate economic growth. Demographic policy should be the determiner of the following actions to promote economic growth. The aid in this area is desirable and co-operative housing  seems to be the solution, but it does not seem likely at the present time and redistributive policies seems to be an unsolved problem. Demographic and real estate market are closely correlated and affect economic growth. Cyclicality in the economy can be a tool for decision making. Without appropriate demographic policy future Poland may be doomed to immigrants from other countries, like many countries in the western Europe today.

Key words: demographics, real estate market, conditions and quality of life