Przewodniczący:

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

 

Członkowie:

dr hab. Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

dr hab. Andrzej Wrzyszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

prof. dr hab. Marian Zdyb (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)