Redaktor naczelny:

Karol Dąbrowski

 

Zastępca redaktora naczelnego:

Hubert Mielnik

 

Redaktorzy tematyczni:

Zbigniew Adamowicz (nauki o polityce, polityka lokalna)

Sławomir Chomocnik (samorząd zawodowy)

Antoni Chuchla (administracja publiczna, prawo administracyjne, samorząd terytorialny)

Anna Dąbrowska (prawo międzynarodowe publiczne)

Tomasz Dąbrowski (prawo cywilne i spółdzielcze)

Piotr Janus (samorząd gospodarczy)

Martyna Jurzyk (oświata)

Krzysztof Księski (organizacje pozarządowe)

Piotr Szreniawski (nauka o administracji)

Paweł Marek Woroniecki (prawo finansowe i gospodarcze)

 

Redaktor językowy:

Agnieszka Litwińczuk

 

Redaktor statystyczny:

Katarzyna Hejnowicz

 

Współpraca redakcyjna:

Agnieszka Adamska

Łukasz Bolesta

Artur Potocki