Redaktor naczelny:

Grzegorz Lubeńczuk

 

Sekretarz redakcji:

Emil Kruk

 

Redaktorzy tematyczni:

Zbigniew Adamowicz (nauki o polityce, polityka lokalna) 

Sławomir Chomocnik (samorząd zawodowy) 

Antoni Chuchla (administracja publiczna, prawo administracyjne, samorząd terytorialny)

Anna Dąbrowska (prawo międzynarodowe publiczne) 

Tomasz Dąbrowski (prawo cywilne i spółdzielcze) 

Piotr Janus (samorząd gospodarczy) 

Martyna Jurzyk (oświata) 

Krzysztof Księski (organizacje pozarządowe) 

Piotr Szreniawski (nauka o administracji) 

Paweł Marek Woroniecki (prawo finansowe i gospodarcze) 

 

Redaktor językowy:

Agnieszka Litwińczuk

 

Redaktor statystyczny:

Katarzyna Hejnowicz

 

Współpraca redakcyjna:

Agnieszka Adamska 

Łukasz Bolesta 

Artur Potocki